Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm
Thông báo tự động: Hiện tại website cần được nâng cấp & bảo trì, vui lòng liên hệ đơn vị thiết kế website để được hỗ trợ | Xem thêm
Sản phẩm

Sản phẩm

chế phẩm EM 1(gốc)chế phẩm EM 1(gốc)
1 VNĐ
950 VNĐ
Mua HÀNG
ra hoa đậu quả

-7%

270.000 VNĐ
250.000 VNĐ
Mua HÀNG
Bẫy Ruồi Vàng

-17%

12.000 VNĐ
10.000 VNĐ
Mua HÀNG
 nấm Trichoderma

-26%

80.000 VNĐ
59.000 VNĐ
Mua HÀNG
NANO đồng

-25%

200.000 VNĐ
150.000 VNĐ
Mua HÀNG
CẢI TẠO ĐẤT
70.000 VNĐ
Mua HÀNG
Phân bón lá  CQ
120.000 VNĐ
Mua HÀNG
Dinh dưỡng vật AiG +

-17%

120.000 VNĐ
100.000 VNĐ
Mua HÀNG
Đệm lót sinh học

-29%

70.000 VNĐ
50.000 VNĐ
Mua HÀNG
FACEBOOK
0374.71.72.77